Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Otázky a odpovědi

publikováno: 20. 5. 2019

V této sekci budou postupně zveřejňovány odpovědi na dotaz soutěžících v 1. i 2. fázi soutěže, případně doplňující informace k soutěži.

UŽŠÍ KRAJINÁŘSKO-URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „JEZERO MILADA“

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1

ZadavatelPalivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536


Zadavatel obdržel dále uvedené žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek, a tímto poskytuje vysvětlení těchto žádostí v zákonné lhůtě, a to včetně znění žádosti.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1:

Povinnou součástí žádosti jsou dle soutěžních podmínek tři formuláře - PF1, PF2, PF3 včetně příloh (doklad o vzdělání, doklad autorizace) a portfolio referenčních prací ve formátu A3 v rozsahu maximálně 30 stran. Formulář PF4 se týká až další fáze soutěže, je to tak?

Chceme se zeptat, zda je možné k žádosti připojit nějaké další samostatné dokumenty, jako je například představení teamu, nebo zda je toto chápáno jako součást portfolia a musí se tedy vejít do rozsahu 30 stran.

ODPOVĚĎ Č. 1:

K žádosti o účast je třeba dle odst. 6.2 Soutěžních podmínek doložit vyplněné formuláře PF1, PF2 a PF3 včetně příloh a portfolio referenčních prací v rozsahu 30 stran formátu A3.
Součástí soutěžního návrhu v 1. i 2. fázi soutěže budou, dle odst. 8.4, 8.5, 9.6 a 9.7, kromě vlastního návrhu i vyplněné formuláře PF1, PF2 a PF4.
Obsah žádosti o účast v soutěži je stanoven v kapitole 6 Soutěžních podmínek. Případné představení týmu, či jiné dokumenty by tedy mělo být součástí portfolia.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 2:

Ve formuláři PF2 se po účastnících požaduje, aby prohlásily, že mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě. Soutěžní podmínky však nepožadují, aby účastník měl oprávnění k této podnikatelské činnosti. Soutěžní podmínky v bodu 5.5 uvádějí, že účastník může prokázat splnění podmínek uvedených v 5.1 d), 5.2, 5.3 a 5.4 prostřednictvím jiné osoby. Podmínka 5.1 d), které lze splnit jinou osobou je právě požadavek na projektovou činnost ve výstavbě. Domníváme se, že v tomto směru je prohlášení, které po účastníkovi soutěže vyhlašovatel požaduje podepsat v příloze PF2 nesprávné.

Jak si tedy máme požadavek na splnění oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě vyložit? Platí, že splnění této podmínky lze doložit jinou osobou, nežli účastníkem soutěže? (Tedy dalším spolupracujícím autorem/spoluautorem)?

ODPOVĚĎ Č. 2:

Účastník v čestném prohlášení, formuláři PF2 prohlašuje, že má oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno). Oprávněním k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě podle soutěžních podmínek disponuje přímo účastník, nebo dle odst. 5.5 „jiná osoba“.

V čestném prohlášení tedy účastník prohlašuje, že toto oprávnění má sám, nebo že součástí jeho soutěžního týmu je osoba s tímto oprávněním.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 3:

Rád bych věděl, zda soutěžní návrh a přihláška může být doručeny pouze v angličtině, nebo zda musí být doručeny v češtině i angličtině.

ODPOVĚĎ Č. 3:

Jak je uvedeno v odst. 16.1.Soutěžních: Žádost o účast v soutěži včetně portfolia referenčních prací bude vyhotovena v českém a zároveň anglickém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu v 1. a 2. fázi soutěže budou vyhotoveny v českém a zároveň anglickém jazyce.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 4:

Bod 5.3., respektive 5.5. soutěžních podmínek uvádí, že i osoby prokazující odbornost (vysokoškolské vzdělání v doporučené části teamu) MUSÍ být autorem/spoluatorem návrhu.
Ve formuláři PF1 jsou pouze oddíly autor nebo spolupracující osoba. Je oddílem pro spoluautory míněn oddíl spolupracující osoby?

ODPOVĚĎ Č. 4:

Podle autorského zákona se o spoluautorech hovoří v případě, že dílo vzniklo společnou tvůrčí činností dvou či více autorů. Spoluautoři tedy patří do kolonky autoři.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 5:

Můžete nám pomoci potvrdit, zda jsou licence USA / Kanada dostatečné k tomu, aby splnily požadavky na udělení licence pro proces RFP a soutěžní proces? Náš vedoucí týmu je licencovaným architektem v USA a Kanadě; Jsem licencovaný zahradní architekt v USA. Zapojíme místní licencované profesionály do jiných oborů.

ODPOVĚĎ Č. 5:

Podle odstavce 5.2 Soutěžních podmínek účastník soutěže musí prokázat, že v soutěžním týmu je alespoň jedna osoba s autorizací v oboru krajinářská architektura, v oboru územní plánování a v oboru architektura podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.